ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

  • Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.
  • Αναγνωρίζεται η ελευθερία της διδασκαλίας.
  • Η εκπαίδευση βοηθά στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου χαρακτήρα μέσα από τις αρχές της Δημοκρατίας, των βασικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών.
  • Οι αρχές εγγυώνται ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα παιδιά τους παιδεία σύμφωνα με τις Θρησκευτικές και ηθικές αξίες.
  • Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν

Νομοθετικό πλαίσιο και δομή της διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ισπανία

Από την έγκριση του ισπανικού Συντάγματος το 1978, το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει υποστεί μια διαδικασία αλλαγών στην οποία η κεντρική κυβέρνηση έχει μεταφέρει σταδιακά λειτουργίες, υπηρεσίες και πόρους στις Αυτόνομες Κοινότητες.

Μεταξύ του 1981 και του 2000, οι λειτουργίες, οι υπηρεσίες και οι πόροι τόσο της πανεπιστημιακής όσο και μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υιοθετήθηκαν από όλες τις αυτόνομες κοινότητες.

Γενική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος

Ο νόμος περί βελτίωσης των εκπαιδευτικών προτύπων (Ley Org?nica 8/2013) επιτρέπει στους μαθητές μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή τους στις διαφορετικές εκπαιδευτικές οδούς και προτείνει μέτρα για τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών επίπεδων. Ο νόμος αυτός ανοίγει τις πύλες σε όλες τις διαδρομές εκπαίδευσης έτσι ώστε οι αποφάσεις των μαθητών να μην είναι ποτέ αναστρέψιμες

 

Εκπαίδευση πρώιμης ηλικίας (Βρεφική - νηπιακή Εκπαίδευση)

Η εκπαίδευση της πρώιμης ηλικίας είναι το πρώτο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και καλύπτει από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των έξι ετών. Είναι χωρισμένη σε δύο τριετείς κύκλους διδασκαλίας (0-3 και 3-6 ετών) και είναι προαιρετική. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να αυξήσει τα ποσοστά εγγραφής στον πρώτο κύκλο (από τη γέννηση έως την ηλικία τριών) με τη δημιουργία νέων νηπιαγωγείων . Και οι δύο κύκλοι προωθούν τη σωματική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, επιδιώκοντας να τους βοηθήσουν στην ανακάλυψη των φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη της προσωπικής τους αυτονομίας.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει έξι ακαδημαϊκά μαθήματα και οι μαθητές είναι συνήθως ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα ετών. Αυτό το εκπαιδευτικό στάδιο είναι υποχρεωτικό και, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ESO), αποτελεί την περίοδο της δωρεάν, βασικής εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκμάθηση των δεξιοτήτων ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής, βασικών εννοιών του πολιτισμού και των συνηθειών της συνύπαρξης, της εργασίας και της μελέτης, της καλλιτεχνικής αίσθησης, της δημιουργικότητας και της ευαισθησίας για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για το παιδί που θα συμβάλει στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην Ισπανία

Τα σχολεία στην Ισπανία χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες:

  • κρατικά σχολεία (colegios p?blicos),
  • ιδιωτικά σχολεία, που χρηματοδοτούνται από το κράτος (colegios concertados)
  • καθαρά (αμιγώς) ιδιωτικά σχολεία (colegios privados).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και  Αθλητισμού, στα κρατικά σχολεία εκπαιδεύονται το 67,4% των μαθητών της Ισπανίας. Η κρατική εκπαίδευση είναι ελεύθερη μέχρι το Πανεπιστήμιο, αλλά οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την αγορά σχολικών προμηθειών, βιβλίων και άλλων υλικών των παιδιών τους. Ωστόσο, λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, κάποιες αυτόνομες περιφέρειες έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα με το οποίο οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κυβερνητικές μάρκες (σαν Κάρτα Αλληλεγγύης) στα βιβλιοπωλεία για να αγοράσουν σχολικά υλικά.