ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΑ-ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εκπαίδευση των Ρομά μέσω Διαμεσολάβησης και Διαπραγμάτευσης 

Η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση διδάσκονται στους Ρομά μαθητές στην τάξη με θετικά αποτελέσματα. Οι πολιτισμικές διαφορές ξεπερνιούνται καθώς οι μαθητές μαθαίνουν τα οφέλη της συνεργασίας στο σχολείο. Η δημιουργία πλαισίου θετικής διαπραγμάτευσης στην τάξη, είναι μια τάση που αρχίζει να αναπτύσσεται από όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς που έχουν προβλέψει την αξία αυτής της διδασκαλίας ως μέσο για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων τους. Τα περιστατικά βίας στο σχολείο, ο εκφοβισμός και ο ρατσισμός ανάγκασαν τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν διαφορετικά τις κοινωνικές συγκρούσεις στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Και έτσι πολλά σχολεία υιοθέτησαν τη διαμεσολάβηση και τη διαπραγμάτευση ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται πιο θετικά και παραγωγικά στα ζητήματα που τους απασχολούν. Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να επικεντρώνονται για την ανάπτυξη θετικών δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης:

  • Η δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας  
  • Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων
  • Η αντιμετώπιση μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας

1.Ατμόσφαιρα συνεργασίας

Μία από τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα σχολεία της Ισπανίας, για την ανάπτυξη θετικών δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης έχει επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων στην τάξη μέσω συνεργατικής στάσης. Οι μαθητές μαθαίνουν να διαπραγματεύονται και να κατανοούν τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας αντί να είναι εγωκεντρικοί. Αφού λοιπόν, δηλώσουν τις επιθυμίες τους, περιγράφουν τα ενδιαφέροντά τους, εξηγούν τα συναισθήματά τους και τους λόγους πίσω από αυτά τα συναισθήματα, αλλά και το πρόβλημα που τους απασχολεί. Μαθαίνουν σταδιακά να βλέπουν και το πρόβλημα του συμμαθητή τους, διερευνώντας τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του. Επίσης τα προγράμματα αυτά προωθούν και έναν πιο παραγωγικό διάλογο με τους γονείς και τα αδέλφια τους.

2.Αντιμετώπιση συγκρούσεων

Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις είναι ένας τομέας με μεγάλη επιρροή, που πολλοί εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην τάξη. Ο σκοπός εδώ είναι να δημιουργηθεί ένα πιο συνεργατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές θα μπορέσουν να συζητήσουν τη διαφωνία τους σε ένα πιο ευχάριστο κλίμα και να δεσμευτούν στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού στο σχολείο, ή και οι ίδιοι οι μαθητές, μπορούν να τονίσουν ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης θα είναι επιτυχής, μόνο εάν οι διαφωνούντες δεσμευτούν, με μια επίσημη γραπτή συμφωνία, που συχνά κατασκευάζεται για να τονίσει τη δέσμευση των διαφωνούντων και να εξετάσουν επίσημα τη διαφορά που επιλύθηκε. Η έμφαση δίνεται στην εξέλιξη και τη σημασία μιας μακροπρόθεσμης σχέσης και όχι μιας βραχυπρόθεσμης σύγκρουσης, η οποία έφερε τους μαθητές σε διαμάχη. Με τη διδασκαλία αυτή οι μαθητές έχουν πολλαπλά συμφέροντα όπως το να μάθουν ότι έχουν κοινά και όχι διαφορές, να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες δίνοντας έμφαση στην αλληλεξάρτηση τους στην τάξη, να αντιληφθούν την έννοια του αμοιβαίου σεβασμού.

3.Η αντιμετώπιση της Πολυπολιτισμικής Πραγματικότητας

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κόσμος έχει δει μια τεράστια κίνηση εκτοπισμένων και προσφύγων από αναπτυσσόμενες χώρες που συνεχώς μεταβάλλουν την πολιτισμική δυναμική των πλουσιότερων και πιο ανεπτυγμένων χωρών. Επιπλέον, φθηνά ταξίδια και πολυεθνικές εταιρείες έχουν οδηγήσει σε πολλά περισσότερα άτομα να ζουν και να εργάζονται σε ξένες χώρες. Η εισροή διαφορετικών πολιτισμών έχουν προκαλέσει στοιχεία ρατσισμού και σημαντική αύξηση των φυλετικών και θρησκευτικών διαφορών, πρωτοφανή για τις χώρες υποδοχής. Αυτή η σύγκρουση πολιτισμών έχει οδηγήσει πολλά σχολεία στο να εισάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα για να διδάξουν στους μαθητές τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την κατανόηση για την ενσωμάτωση των διαφορετικών πολιτισμών. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων στην τάξη, οι μαθητές εργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έτσι μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν ανοχή και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών.

Περίληψη

Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης, της διαπραγμάτευσης και της πολιτισμικής πολυμορφίας στο ισπανικό σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπαίδευση των Ρομά μαθητών, σταδιακά εφαρμόζεται, και όλο και περισσότερα σχολεία προσπαθούν να εισάγουν τέτοια προγράμματα στο πρόγραμμα σπουδών τους, καθώς η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων σε μικρή ηλικία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων σε πιο παραγωγικούς ενήλικες όταν εισέρχονται στο χώρο εργασίας.